LAATULUPAUS

Liikennepalvelulain III osan 1. luvun ja 1 § mukainen tiedonanto

1. Tarjottavat liikennepalvelut

Puolangan Bussipalvelu harjoittaa henkilöliikenneluvan nojalla aikataulun mukaista joukkoliikennettä Kainuun alueella ja tilausajoliikennettä Suomen ja naapurimaiden alueella.

2. Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen.

Palveluista ja niiden muutoksista tiedottaminen tapahtuu joko suoraan asiakkaille ilmoittamalla tai sähköpostin kautta.

3. Käytössä olevat liput ja niiden hinnat

Suolijärven ja Kotilan aikataulunmukaisessa liikenteessä maksuksi käyvät Waltti- lipputuotteet sekä käteinen.
Puolanka-Kajaani- linjalla käy Waltti-lipputuotteet, pankkikortti sekä käteinen.
Waltti-lipputuotteista ja hinnoista lisätietoja Kajaanin kaupungin nettisivuilla ja kuljettajalta.
Aikataulut löytyvät www.matka.fi sivustolla.

4. Informaatio ja lippujärjestelmiin kuuluminen

Puolangan Bussipalvelun liikennöimät vuorot löytyvät www.matka.fi sivustolta sekä omalta nettisivustoltamme. Eri vuoroilla käytössämme on Waltti- lippujärjestelmät.

5. Käytössä olevat bussimme.

Liikennöimme 9-52-paikkaisilla busseilla joissa matkustamovarustelu ja matkatavaratilat vaihtelevat.

6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti ns. asiakaspalautteilla, joita saamme asiakkailta puhelimitse, sähköpostin kautta ja kuljettajien välityksellä.

7. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset.

Käsittelemme kaikki meille tulleet valitukset mahdollisimman nopeasti ja olemme asiakkaaseen yhteydessä. Mahdolliset hinnanalennukset ja vahingonkorvaukset käsittelemme tapauskohtaisesti. Kadonneista/rikkoontuneista matkatavaroista sekä mahdollisesti matkan aikana bussissa tapahtuneesta loukkaantumisesta on aina mainittava kuljettajalle heti matkan aikana/päätyttyä, jotta asia saadaan käsiteltyä mahdollisimman joustavasti.

8. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen.

Puolangan Bussipalvelun busseissa ei ole erikoisvarusteita vammaisten ja liikuntarajoitteisten tarpeisiin. Huomautamme asiakkaitamme siitä, että mikäli bussiin on tulossa em.ryhmään kuuluva henkilö ryhmän mukana, niin ilmoittaisivat siitä etukäteen jotta voisimme ottaa tämän huomioon jo ennen matkan alkua.